Dotace na zpracování surovin, výrobu produktů nebo maloobchod

Dotační výzva Investice do nezemědělských činností bude otevřena pro žadatele v dubnu 2024 a je určena primárně k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů. Podporu ve výši až 60 % bude možné využít k zahájení nebo rozšíření činnosti v oblasti zpracování zemědělské produkce, obnovy řemeslné výroby, maloobchodu, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či například agroturismu.

Dotace na zpracování surovin, výrobu produktů nebo maloobchod Read More »