Přehled aktuálních dotací pro potravináře

Podnikáte v potravinářství či jako výrobce krmiv? Podívejte se na přehled dotací, které vám pomohou zafinancovat řadu aktivit – od pořízení nových výrobních technologií přes výstavbu či rekonstrukci budov až po otevření prodejny či vybudování e-shopu. Čerpat lze také na úspory energií či digitalizační a inovační procesy.
Terka-Kubesova

Tereza Kubešová

19. 5. 2024
dotace pro potravináře

DOTACE NA RENOVACI BUDOV I VÝMĚNU STROJŮ

Náklady na výrobu potravin za poslední rok opět výrazně narostly. Významnou roli zde hrají náklady na energie. Skladování, konzervace nebo chlazení potravin představují v rámci energetických výdajů potravinářských firem zásadní položku. Zároveň jde o oblast, kterou je možné alespoň částečně řešit – ať už rekonstrukcí starých budov nebo pořízením nových výrobních strojů. Řada moderních podniků efektivně využívá obnovitelné zdroje energie, investuje do výměny osvětlení či rekonstrukce otopné soustavy.

Přemýšlíte o podobných investicích do vašeho podnikání? Pak právě pro vás bude zajímavá dotační výzva Úspory energií. Zaměřuje se na snížení energetické náročnosti budovy a celkového provozu podniků. Nárok na dotační podporu v tomto případě získáte, pokud snížíte spotřebu energií o 30 %. Výše podpory závisí na lokalitě, ve které podnikáte, a také na velikosti podniku. Pokud dosáhnete na úsporu energií ve výši 40 %, máte nárok na vyšší dotaci (v případě malých podniků dokonce až 80 %).

Potřebujete poradit?

Pokud zvažujete úsporná opatření a nejste si jistí, která z nich budou pro váš podnik nejefektivnější, obraťte se na nás. Nabízíme kompletní řešení od prvotních konzultací a energetické analýzy, díky které uvidíte, jaké úspory energií můžete dosáhnout a na jakou dotační podporu máte nárok.

Primární podporované aktivity

(musí tvořit

20 % úspory): 

Vedlejší aktivity

(v kombinaci s předchozími; 10 % úspory):

Úspory na výměně technologií

(celková úspora min.

30 % primární energie)

INVESTUJTE DO FOVOLTAIKY A ZVYŠTE SVOU NEZÁVISLOST

Jako výrobci potravin a krmiv můžete žádat také o zajímavé dotace na fotovoltaické elektrárny. Získáte zdroj vlastní elektřiny a nebudete závislí na distributorech elektrické energie. Pokud nemáte v plánu jiná úsporná opatření a chcete pouze samostatně pořídit FVE, jsou pro vás vhodné výzvy RES+ č. 1 a RES+ č. 2.

FVE S VÝKONEM OD 10 KW AŽ 5 MWP

V rámci výzvy RES+ č. 1 je podporovaná instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 10 kW do 5 MWp. Podmínkou je vlastní spotřeba vyrobené elektřiny (a to ze 70 %). Žádat mohou podniky všech velikostí, které jsou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích. Ta umožňuje držitelům výrobu, přenos, distribuci i obchod s elektřinou. Pokud držiteli licence nejste, je možné uzavřít smlouvu o provozu s jiným držitelem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte na včasnou přípravu žádosti. Všechny povinné dokumenty (např. stavební povolení či smlouva o připojení do sítě) musí být signovány nejpozději v den podání žádosti.

 

Už jste fotovoltaiku instalovali? O podporu můžete žádat i zpětně! A to na FVE, které byly instalované od 1. 1. 2023. Podpora probíhá v režimu de minimis (aktuálně do výše 200 tis. EUR, od 1. 7. 2024 bude max. částka navýšena na 300 tis. EUR).

FVE S VÝKONEM OD 10 KW AŽ 5 MWP

Výzva RES+ č. 2 podporuje výstavbu fotovoltaických elektráren o výkonu nad 1 MWp  a také akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku. Stejně jako v případě RES+ č. 1 je výše podpory až 50 %, specifikem tu ale je to, že žadatel si výši podpory určuje sám. 

Nevíte, jak si určit výši podpory? ​

Jako výrobci potravin a krmiv můžete žádat také o zajímavé dotace na fotovoltaické elektrárny. Získáte zdroj vlastní elektřiny a nebudete závislí na distributorech elektrické energie. Pokud nemáte v plánu jiná úsporná opatření a chcete pouze samostatně pořídit FVE, jsou pro vás vhodné výzvy RES+ č. 1 a RES+ č. 2.

Podporované jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční i přenosové soustavy i sdružené projekty FVE s více předávacími místy (instalovaný výkon se posuzuje na základě součtu všech dílčích FVE).

DOTACE AŽ 50 % NA NOVÁ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

Výzva Investice do zpracování zemědělských produktů podporuje nákup nových zařízení, která souvisí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Žádat mohou zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a výrobci krmiv (pro hospodářská zvířata, nikoliv domácí) . Upřesnění podmínek žádostí pro letošní rok očekáváme v červnu 2024.

Výzva je součástí Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, žádat lze opakovaně každý rok (např. pokud jste v předchozím roce neuspěli, nebo chcete žádat o podporu na jinou oblast vašeho podnikání).

Na jaké položky můžete získat dotaci?

DIGITALIZACE V POTRAVINÁŘSTVÍ JE NEZBYTNOST

Plánujete se pustit do digitalizace vašeho podniku? Výhod je nespočet – snížíte své provozní náklady, zjednodušíte a urychlíte interní procesy, zefektivníte výrobu a produktivitu práce. Při výběru vhodné dotační výzvy záleží na tom, jaká oblast digitalizace je pro vás zajímavá.  Pokud se v této oblasti neorientujete, obraťte se na odborníky, kteří vám pomohou identifikovat vhodné oblasti pro nastavení digitalizace ve vašem podniku.

Financovat pomocí dotační podpory lze různé aktivity – hardware a software pro „bezpapírovou“ firmu, pořízení technologií pro automatizaci a robotizaci výroby či inovace produktů. S výběrem vhodné žádosti vám rádi poradíme.

PODPORA ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH

Výzva Marketing vás bude zajímat, pokud se chystáte zúčastnit zahraničního veletrhu či výstavy.   Proniknete na nové trhy, navážete zajímavé kontakty a načerpáte inspiraci od konkurence. Zahrnuje podporu aktivit, jako je pronájem výstavních ploch, pronájem a provoz stánku, dopravu exponátů a také propagační materiály. V rámci jednoho projektu je podpořeno až 5 účastí a zajímavá je výše podpory, která může zafinancovat až 50 % nákladů. Pozor ovšem, aktivity nelze financovat zpětně.

Zahájení příjmu žádostí je plánované na 27. června 2024.

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

V rámci tohoto programu lze čerpat až 50% dotace na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh.  O dotaci mohou žádat všichni zemědělští podnikatelé, výrobci potravin i výrobci krmiv. Míra možné podpory je až 50 %.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí je v říjnu 2024.

INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Tato výzva je určená pro firmy a výzkumné instituce. Jak vyplývá z názvu, jejím cílem je podpořit inovace při zpracovávání zemědělských produktů. Podporuje také jejich uvádění na trh.  Specifické u této výzvy je, že žádat mohou uskupení minimálně dvou subjektů. Alespoň jeden z nich musí být výrobcem potravin či krmiv a druhý z nich výzkumná instituce. Dotaci lze využít na všechny výdaje, které souvisí s navrhováním a vývojem produktů, ale také na mzdové náklady nebo nezbytně nutné investiční výdaje – pokud je doporučí výzkumná instituce (ne nákup nemovitostí či dopravních prostředků).

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM VHODNÉ DOTACE?

Vyplňte svůj kontakt a my se vám ozveme. Probereme společně, jaká dotační výzva je pro váš projekt ideální a na jakou podporu můžete dosáhnout.

DOTACE NA MÍRU S VÁMI BUDOU KONZULTOVAT

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí. V oblasti veřejné podpory se pohybuje již od roku 2011.

Zuzana Šlížková

Zuzana je součástí obchodního týmu a věnuje se převážně dotacím pro města a obce. Setkat se s ní ale můžete i jako firemní zákazníci. Společně s projektovým oddělením nastaví váš záměr, tak aby vyhovoval všem podmínkám daných výzev.

Martina Justová

Martina je součástí projektového týmu. Specializuje se především na přípravu dotačních žádostí v oblasti zemědělství a energetiky. Je také úspěšnou absolventkou inženýrského oboru Rozvoj venkovského prostoru na České zemědělské univerzitě v Praze.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru